Tặng COUPON cho khách hàng liên kết với tài khoản facebook
Thành viên sử dụng tài khoản facebook để đăng nhập khi nhập coupon FB720 sẽ được tặng ngay 1 xu vào tài khoản.
Xu nhận được có thể mua mọi hình ảnh, vector từ vngraphic.com.
Chương trình kéo dài đến hết tháng 7/2020.

Ngày đăng: 03/07/2020 - 3:23:16 PM

Tin khuyến mãi
Khuyến mãi 5% áp dụng cho mọi khách hàng thanh toán từ 100.000 đồng trở lên kể từ ngày 01/4/2020 đến 01/6/2020.

Ngày đăng: 30/03/2020 - 8:38:46 PM