Chính sách bảo mật - Cập nhật ngày 04/5/2024
Chính sách bảo mật này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, getlink trên website vngraphic.com. Chính sách bao gồm mô tả cách mà vngraphic.com tiếp nhận, lưu trữ, sử dụng và bảo vệ các thông tin này.
1. Thu thập thông tin cá nhân
Trong quá trình cung cấp dịch vụ, vngraphic.com sẽ nhận được thông tin của các thành viên khi đăng ký như sau:
+ Thông tin của thành viên cung cấp khi đăng ký: Tên, địa chỉ email
+ Thông tin nhận được khi thành viên sử dụng dịch vụ: Thông tin do thành viên đăng trên các bảng đánh giá, bình chọn, bình luận về sản phẩm dịch vụ.
2. Mục đích sử dụng
Vngraphic.com sẽ sử dụng thông tin cá nhân nhận được từ thành viên vào những mục đích như dưới đây, tuy nhiên về những thông tin về người thứ ba do thành viên cung cấp, nếu không có sự đồng ý của người đó thì chúng tôi chỉ sử dụng vào mục đích được nêu trong mục này.
+ Sử dụng để xác nhận thành viên khi thành viên dùng thông tin để đăng nhập vào hệ thống của Vngraphic.com
+ Dùng trong tuyên truyền quảng cáo các thông tin của Vngraphic.com đến các thành viên, gửi email giới thiệu về các sản phẩm dịch vụ trên Vngraphic.com
- Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email, bưu điện, điện thoại ...
- Dùng để cá nhân hóa nội dung mỗi khi khách hàng truy cập vào Vngraphic.com, dựa theo giới tính, tuổi, nơi sinh sống, sở thích, lịch sử mua hàng, trang web thành viên đã xem.
- Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.
- Dùng để liên lạc với thành viên khi Vngraphic.com điều tra thông tin khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận.
+ Dùng để trả lời khi thành viên thắc mắc: công ty chúng tôi sẽ trả lời thành viên bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên, khi thành viên thắc mắc.
+ Dùng trong các dịch vụ khác do vngraphic.com cung cấp.
+ Dùng cung cấp thông tin cá nhân cho người bán theo mục 4 của chính sách này.
+ Dùng cho những mục đích khác của vngraphic.com không ghi ở trên. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo việc sử dụng đó trên http://vngraphic.com
3. Sử dụng thông tin cá nhân
+ vngraphic.com sử dụng thông tin cá nhân của thành viên theo luật pháp của Việt Nam.
+ Sử dụng thông tin cá nhân của thành viên để thực hiện các mục đích nêu tại điều 2 của quy định này.
4. Độ chính xác và tính an toàn của thông tin
Để luôn cập nhật thông tin của người sử dụng dich vụ, phục vụ cho việc cải thiện các dịch vụ, của Vngraphic.com có thể liên lạc tới người bán để thu thập thông tin mới nhất.
5. Xác nhận, chỉnh sửa thông tin cá nhân
+ Thành viên có thể xác nhận, chỉnh sửa, thêm, xóa, hủy bỏ tài khoản của mình, yêu cầu vngraphic.com không cung cấp thông tin cho người khác.
+ Trong trường hợp thành viên không đăng nhập vào để xem thông tin của mình, thì thành viên tiến hành làm các thủ tục theo quy định của Vngraphic.com để yêu cầu cấp lại thông tin về tài khoản.
6. Yêu cầu xoá dữ liệu đã được thu thập
Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng truy cập, chỉnh sửa, chuyển và xóa dữ liệu của bạn. Bạn có thể tìm thấy nội dung này tại https://vngraphic.com/profile. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cho đến khi không còn cần thiết để cung cấp dịch vụ và Sản phẩm của chúng tôi nữa hoặc cho đến khi tài khoản của bạn bị xóa - tùy điều kiện nào đến trước. Đây là sự xác định theo từng trường hợp cụ thể phụ thuộc vào những thứ như bản chất của dữ liệu, lý do dữ liệu được thu thập và xử lý, cũng như các nhu cầu pháp lý hoặc lưu giữ hoạt động có liên quan. Ví dụ: khi bạn sử dụng một sản phẩm nào từ chúng tôi, bạn có thể truy cập và xóa khỏi lịch của mình bất kỳ lúc nào, nhưng nhật ký sử dụng đó sẽ bị xóa sau sáu tháng. Nếu bạn gửi bản sao ID do chính phủ cấp cho mục đích xác minh tài khoản, chúng tôi sẽ xóa bản sao đó sau 30 ngày sau khi xem xét, trừ khi có quy định khác. Người sử dụng có quyền đề nghị xoá toàn bộ thông tin đã được chúng tôi lưu trữ tại hệ thống bằng cách Nhấn vào Button "Xoá tài khoản này" tại trang quản lý thông tin tài khoản (https://vngraphic.com/profile). Khi bạn xóa tài khoản của mình, chúng tôi sẽ xóa những thứ bạn đã cung cấp, sử dụng tại trang web của chúng tôi, chẳng hạn như ảnh, mật khẩu, email, số điện thoại, lịch sử sử dụng dịch vụ và bạn sẽ không thể khôi phục thông tin đó sau này. Nếu bạn không muốn xóa tài khoản của mình nhưng muốn tạm thời ngừng sử dụng Sản phẩm, bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản của mình. Để xóa tài khoản của bạn bất cứ lúc nào, vui lòng truy cập cài đặt Thông tin tài khoản và chọn "Xoá tài khoản này".
Hoặc liên hệ chúng tôi khi bạn gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình xoá dữ liệu
- Fanpage: https://www.messenger.com/t/107706840957390
- Phone: 058.789.6799
- Email: [email protected]
- Address: 75 Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN.
7. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được Vngraphic.com lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vngraphic.com.
8. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Bất cứ khi nào khách hàng sử dụng dịch vụ của vngraphic.com, vngraphic.com cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của khách hàng.
Nếu thông tin đó không đúng, vngraphic.com cố gắng cung cấp cho khách các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó - trừ khi vngraphic.com phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp.
Khi cập nhật thông tin cá nhân của khách hàng, vngraphic.com có thể yêu cầu khách hàng xác minh danh tính của mình trước khi vngraphic.com xử lý yêu cầu của khách hàng. vngraphic.com cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng.
Vngraphic.com cố gắng duy trì các dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi khách hàng xóa thông tin khỏi dịch vụ của vngraphic.com, vngraphic.com có thể không xóa ngay bản sao còn lại khỏi máy chủ đang hoạt động của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của vngraphic.com.
9. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của bạn khi không có sự cho phép đồng ý.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho bạn được biết.
Khi đăng ký thành viên, bạn phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại... và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của bạn nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
B. Bảo mật thanh toán:
vngraphic.com có các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán riêng đảm bảo thông tin thanh toán của khách hàng được lưu trữ tuyệt đối an toàn. Ngoài ra, hệ thống thanh toán trên vngraphic.com được kết nối với các đối tác thứ ba cung cấp dịch vụ cổng thanh toán uy tín trên thị trường như cổng thanh toán MOMO, cổng thanh toán Internet Banking của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank; theo đó, tuân thủ theo toàn bộ các tiêu chuẩn bảo mật của các cổng thanh toán này như:
+ Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp.
+ Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán PCI do Control Case cấp.
Toàn bộ thông tin thanh toán bao gồm thẻ ghi nợ nội địa do các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam phát hành và các thẻ thanh toán quốc tế mang thương hiệu Visa, MasterCard, American Express, JCB Card… do các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam và quốc tế phát hành đều không được lưu trên hệ thống của vngraphic.com.