Bảng giá dịch vụ có phí
Dịch vụ Trang nguồn Định dạng hỗ trợ Giá Giới hạn Tải lại Hỗ trợ sự cố
Getlink freepik VIP freepik.com 1xu ~ 1.000 đ không giới hạn 24 giờ facebook/zalo
Getlink pikbest VIP pikbest.com 1xu ~ 1.000 đ không giới hạn 24 giờ facebook/zalo
Getlink pngtree VIP pngtree.com 1xu ~ 1.000 đ không giới hạn 24 giờ facebook/zalo
Getlink envato element VIP elements.envato.com 1 xu ~ 1.000 đ không giới hạn 24 giờ facebook/zalo
Getlink shutterstock VIP shutterstock.com 4xu ~ 4.000 đ không giới hạn 24 giờ facebook/zalo
Getlink shutterstock video VIP shutterstock.com 130xu ~ 130.000 đ không giới hạn 24 giờ facebook/zalo
Getlink MotionArray VIP motionarray 2xu ~ 2.000 đ không giới hạn 24 giờ facebook/zalo
Getlink Stock Adobe VIP StockAdobe 4xu ~ 4.000 đ không giới hạn 24 giờ facebook/zalo
Getlink IstockPhoto VIP istockphoto 5xu ~ 5.000 đ không giới hạn 24 giờ facebook/zalo
Getlink FootageCrate VIP FootageCrate 1xu ~ 1.000 đ không giới hạn 24 giờ facebook/zalo
Getlink Flaticon VIP Flaticon 1xu ~ 1.000 đ không giới hạn 24 giờ facebook/zalo
NẠP XU NGAY
Bảng giá dịch vụ miễn phí
Dịch vụ Trang nguồn Định dạng hỗ trợ Giá Giới hạn Tải lại Hỗ trợ sự cố
Getlink shutterstock free shutterstock.com/image-photo Miễn phí 2link/ngày Không hỗ trợ Không hỗ trợ